TEACHER講師紹介
Dao Chau

Dao Chau

Profile
LanguageVietnamese

“Xin chào. Học tiếng Việt là một hành trình đòi hỏi sự nỗ lực và chăm chỉ. Tôi mong tôi có thể đồng hành và giúp đỡ bạn trên hành trình này”